Hong Kong 50 sắp bật lên hay bứt ra

Hong Kong 50 đang hướng tới một đường của 21615.0000. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Hong Kong 50 có thể chạm mức 21615.0000 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment