Pelanggaran garis harga penting akan berlaku oleh Airbnb

Airbnb sedang bergerak ke arah garis 98.56 yang telah diuji beberapa kali pada masa lalu. Kami telah melihatnya menjejaki semula daripada kedudukan ini pada masa lalu, jadi pada peringkat ini tidak jelas sama ada ia akan melanggar harga ini atau melantun semula seperti yang berlaku sebelum ini. Jika Airbnb meneruskan trajektori semasanya, kita mungkin melihatnya bergerak ke arah 98.56 dalam 7 jam.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment