การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Japan 225

Japan 225 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 3.52% จาก 25,592 ไปยัง 26,492 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment