EURNZD chạm đường giá quan trọng

EURNZD đã phá vỡ 1.6577 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, EURNZD có thể tiến gần mức 1.6516 trong vòng 11 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment