Sama ada lantunan atau pelepasan akan berlaku pada Link

Link sedang menuju ke arah sokongan daripada Segi tiga. Jika pergerakan ini berterusan, harga Link boleh menguji 5.5600 dalam 3 hari. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi pergerakan ini boleh menjadi singkat dan akhirnya melantun seperti yang berlaku pada masa lalu.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment