กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ S&P 500?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 12.09% ของ S&P 500 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 19 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment