Link ใกล้จะมีการทะลุผ่านเส้นแนวต้าน

Link กำลังเคลื่อนตัวไปที่เส้นแนวต้านของ ช่องแบบลง ซึ่งได้มีการทดสอบแล้วหลายครั้งในอดีต เราเคยเห็นว่าราคาได้ย่อตัวจากเส้นนี้มาก่อน ดังนั้นในขั้นนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านเส้นหรือเกิดการรีบาวน์เหมือนก่อนหน้านี้ ถ้าหาก Link ดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน เราอาจเห็นราคาไปที่ 9.2731 ภายใน 5 ชั่วโมงถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment