Điều gì đang xảy ra với Australia 200?

Những người đầu tư theo xu hướng có lẽ đang háo hức theo dõi Australia 200 để xem liệu 4 nến liên tiếp mới nhất của nó có tiếp tục hay không. Nếu không, những người có ý định ngược lại sẽ rất vui với biến động đặc biệt lớn kéo dài 5 ngày.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment