การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Amazon.com

Amazon.com ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 95.1% จาก 2,437.33 ไปยัง 123.12 ในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment