Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên Bitcoin Cash SV

Bitcoin Cash SV đang hướng tới đường kháng cự của Mô hình Tam giác Hướng lên. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của Bitcoin Cash SV sẽ chạm mức 58.9328 trong vòng 22 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và sau cùng sẽ bật lên giống như trong quá khứ.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment