การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Hong Kong 50

Hong Kong 50 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 11.56% จาก 19,330 ไปยัง 21,751 ในช่วง 30 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment