AUDNZD đang tiến gần đường giá 1.1162 quan trọng

AUDNZD đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 20 giờ gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 5 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment