กำลังมีอะไรเกิดขึ้นกับ Hong Kong 50?

ผู้ที่ติดตามแนวโน้มกำลังอยากเห็นว่าการปรับตัว 10.86% ของ Hong Kong 50 จะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ผู้คนส่วนนึงอาจต้องการทำกำไรออกมาสำหรับการปรับตัวขนาดใหญ่ในช่วง 29 วัน


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment