Sama ada lantunan atau pelepasan akan berlaku pada Tron

Tron sedang menuju ke arah sokongan daripada Saluran Ke Atas. Jika pergerakan ini berterusan, harga Tron boleh menguji 0.0827 dalam 7 hours. Ia telah menguji garis ini beberapa kali pada masa lalu, jadi pergerakan ini boleh menjadi singkat dan akhirnya melantun seperti yang berlaku pada masa lalu.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment