การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ ETHBTC

ETHBTC ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 15.69% จาก 0.075 ไปยัง 0.06 ในช่วง 26 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment