Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên Bitcoincash

Bitcoincash đã phá vỡ một đường của 185.0800. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Bitcoincash sẽ chạm 177.5155 trong vòng 17 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment