UK 100 sắp bật lên hay bứt ra

UK 100 đang hướng tới một đường của 7575.2998. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của UK 100 có thể chạm mức 7575.2998 trong vòng 6 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment