China A50 sẽ biến động tới đâu?

Sau khi đạt 5 nến tăng trong 8 ngày, bạn có thể bắt đầu xem xét liệu vị trí tiếp theo của China A50, sự tiếp diễn của xu hướng tăng hiện tại, hoặc sự đảo chiều theo xu hướng trước đó.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment