การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Norway 25

Norway 25 ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 5.1% จาก 1,109.51 ไปยัง 1,169.8 ในช่วง 11 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment