การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Blackberry

Blackberry ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 27.98% จาก 4.75 ไปยัง 6.54 ในช่วง 17 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment