NASDAQ 100 chạm đường giá quan trọng

NASDAQ 100 đã phá vỡ 12589.0996 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, NASDAQ 100 có thể tiến gần mức 12949.6602 trong vòng 19 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment