การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ Dogecoin

Dogecoin ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 47.56% จาก 0.132 ไปยัง 0.083 ในช่วง 32 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment