Chúng ta có nên mong đợi xu hướng giảm trên Bitcoin Cash SV không?

Sự bứt ra của Bitcoin Cash SV qua đường giá 51.0400 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, Bitcoin Cash SV có thể chạm mức 46.2220 trong vòng 3 ngày tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment