การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ Coinbase

Coinbase ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 55.85% จาก 230.4 ไปยัง 357.12 ในช่วง 38 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment