Chúng ta có nên mong đợi xu hướng tăng trên EURCAD không?

Sự bứt ra của EURCAD qua đường giá 1.3739 là việc chạm mức giá tâm lý quan trọng đã đạt được nhiều lần trong quá khứ. Nếu sự bứt ra này tiếp diễn, EURCAD có thể chạm mức 1.3782 trong vòng 13 giờ tiếp theo. Nhà giao dịch phải luôn cẩn trọng trước khi đặt giao dịch, chờ sự xác nhận của việc bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment