Switzerland 20 sắp bật lên hay bứt ra

Switzerland 20 đang hướng tới một đường của 11807.0000. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Switzerland 20 có thể chạm mức 11807.0000 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment