Bật lên hay bứt ra sắp xảy ra trên Aave

Aave đang hướng tới đường hỗ trợ của Mô hình Kênh đi Lên. Nếu biến động này tiếp diễn, chúng ta hy vọng giá của Aave sẽ chạm mức 90.4100 trong vòng 2 ngày tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và sau cùng sẽ bật lên giống như trong quá khứ.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment