การเคลื่อนตัวแบบ bearish ขนาดใหญ่ของ USDCHF

USDCHF ได้เคลื่อนตัวต่ำลง 2.97% จาก 1.002 ไปยัง 0.972 ในช่วง 5 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment