Amazon.com sắp bật lên hay bứt ra

Amazon.com đang hướng tới một đường của 2206.08. Nếu biến động này tiếp diễn, giá của Amazon.com có thể chạm mức 2206.08 trong vòng 9 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy biến động này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng sẽ bật lên.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment