การเคลื่อนตัวแบบ bullish ขนาดใหญ่ของ USDCHF

USDCHF ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้น 8.57% จาก 0.923 ไปยัง 1.002 ในช่วง 47 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment